Prawidłowa dezynfekcja oraz korzystanie z maseczki