Harmonogram Rekrutacji do 0P i 1

Kryteria Rekrutacji do klasy 1 2015_16

Kryteria Rekrutacji do oddz. przedszkolnego

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO KLASY I i OP na 2015_16

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności

Regulamin Rekrutacji Rogów 2015_16

wniosek do klasy pierwszej poza obwodem

wniosek do przedszkola poza obwodem

Formularz zgłoszeniowy dziecko do Oddziału Przedszkolnego 2015_16

Formularz zgłoszeniowy do klasy I 2015_16