Projekt „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”, realizowany przez Gminę Sobótka w ramach Poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF”

Przykladowy obowiązek informacyjny dla rodzica

Regulamin rekrutacji

RPO_zgoda-na-przetwarzanie-danych-wzór-RODO-new-30-05-2018

zał. 1 zarządzenie Dyrektora

zał. 2a do regulaminu rekrutacji uczniów – protokół

zał. 2b do regulaminu rekrutacji nauczycieli – protokół

zał. 3a deklaracja rodzica

zał. 3b – deklaracja dla nauczyciela

zał. 4 Oświadczenie o rezygnacji

zał. nr 1 zarzadzenie dyrektora

zarzadzenie burmistrza

Zarzadzenie Burmistrza