Spotkanie w UMiG Sobótka

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

– Jan Paweł II

Szkoła to nie tylko nauka. Szkoła to wyzwania, nowe projekty i pomoc potrzebującym, współpraca z różnymi instytucjami. Tego typu działalność wymaga zaangażowania, poświęcenia czasu i sporej rezerwy energii. Od lat uczniowie naszej szkoły podejmują się dodatkowych zadań na rzecz szkoły, ekologii, wspierania słabszych, ale dopiero w tym roku szkolnym mogli zaprezentować szerszemu gronu swoje dokonania. Jak trudnym jest to zadaniem, mogła się przekonać grupa dziewięciu osób z klas: VI, VII i VIII, które w imieniu całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim. Dn. 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na których delegacje wszystkich publicznych szkół gminy zaprezentowały swój udział w życiu lokalnej społeczności. Do reprezentowania szkoły uczniowie przygotowywali się  z polonistą p. K. Gajewską na dodatkowych spotkaniach  po zajęciach szkolnych.  Mimo krótkiego czasu nasza liczna reprezentacja precyzyjnie przedstawiła sprawozdanie z działalności uczniowskiej.  W swych odpowiedziach wskazali na aktywność szkolną w następujących obszarach:

  • ekologia – troska o środowisko małej Ojczyzny,
  • wolontariat,
  • wspieranie działalności szkoły,
  • współtworzenie życia kulturalno – patriotycznego naszej małej Ojczyzny,
  • działalność realizowaną w ramach harcerstwa.

          Na szczególną uwagę zasługuje postawa naszych uczniów: samodzielność, współpraca, odpowiedzialne podejście do zadania i wysoka kultura żywego słowa. Miłym akcentem spotkania była świadoma i wyczerpująca odpowiedź naszej uczennicy, która jako jedyna z zaproszonych nastolatków, umiała  wyjaśnić sens pracy na rzecz lokalnej społeczności, określić  rolę jaką odgrywa w życiu każdego z zaangażowanych w nią młodych.

                  Udział w spotkaniu był wstępem do dalszej współpracy młodzieży z gminy Sobótka i samorządowców. W przyszłości spotkania mają mieć charakter cykliczny, służyć pogłębieniu wiedzy o potrzebach środowiska i tworzeniu pomysłów na pozytywne zmiany w naszej gminie. Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Dyrektor Marioli Pilichowskiej, Opiekuna Samorządu p. Barbary Tarki i p. Karoliny Gajewskiej za przygotowanie i wspieranie uczniów w pełnym wyzwań wystąpieniu. Dziękuję również rodzicom, doceniamy Państwa ogromny wkład we wspaniałe wychowanie swych dzieci.

K. Gajewska