Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dnia 17 września 2019 r. minęło 80 lat od wkroczenia wrogich wojsk sowieckich na terytorium Polski. Ten dzień przeważył nad losem kompanii wrześniowej, która ostatecznie zakończyła się dla naszego narodu dn. 6 października 1939r. klęską. Chcąc upamiętnić bohaterów tamtych trudnych dni, tych którzy walczyli w obronie terytorium RP, jak i tych, którzy poświęcili za wolnośc życie uczniowie najstarszych klas wraz z nauczycielem historii p. T. Traczyński i polonistą p. K. Gajewską przygotowali krótki apel, w trakcie którego uczczono poległych minutą ciszy. Spotkanie rozpoczęła klasa 6, która przedstawiła interpretację wiersz K.I. Gałczyńskiego pt. ,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, kolejno głos zabrali uczniowie kl. 8. Zapoznali uczniów z rysem historycznym II wojny światowej, mogliśmy również usłyszeć oryginalne komunikaty radiowe z września 1939. Apel uhonorowały harcerki z 10 Drużyny Harcerek Leśnych ,,Szlak”. Scenografię spotkania tworzyły plakaty antywojenne uczniów klas 6- 8 oraz wrzosy uczniów kl. 5-8, które stworzyły na tę szczególną chwilę prawdziwe wrzosowisko.

Karolina Gajewska

Narodowe czytanie 2019

    Z wielką dumą i radością informujemy , iż  pierwszy raz w historii szkoły nasi uczniowie wzięli udział w ,,Narodowym Czytaniu 2019”. Spotkanie czytelnicze, które odbyło się dnia 7 września 2019 r. ,zaszczycili znakomici goście : przedstawiciele gminy z burmistrzem M. Jaroszem na czele, dyrektor RCKS p. M. Hajdukiewicz, p. dyrektor M. Pilichowska, nauczyciele, uczniowie – wszyscy dla których literatura to nie tylko obowiązkowe lektury, lecz przyjemność obcowania z pięknem słowa. Na specjalna prośbę nowego kierownika Miejskiej Biblioteki w Sobótce p. Ewy Dąbrowskiej członkowie szkolnego koła teatralnego ,,Pan Zielonka” uświetnili spotkanie specjalnie przygotowaną interpretacja fragmentu ,,Dymu” autorstwa Marii Konopnickiej oraz wywiadem z Patronką szkoły. Z przyjemnością wysłuchaliśmy innych interpretacji, a do wyboru było aż 8 noweli pozytywistycznych. Spotkanie przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze, wspaniałej scenografii ze smacznym, malinowym poczęstunkiem włącznie. Twórczyniom tego sukcesu – p. Ewie Dąbrowskie i p. Magdalenie Deląg, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaproszenie.

Szczególne podziękowania przesyłamy rodzicom naszych aktorów oraz im samym, cieszymy się, że znaleźliście czas i energię, by tego deszczowego, sobotniego przedpołudnia włączyć się w akcję, której honorowy patronat obejmuje Para Prezydencka. A w przyszłym roku czeka nas kolejne literacko – malinowe  zmaganie – ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Póki co, możemy wspominać te urocze chwile dzięki naszej fotorelacji. I tylko szkoda, że nie można już prosić o zdjęcie z Marią Konopnicką J.

                                                                                             Karolina Gajewska