Narodowe Forum Muzyki – pierwszy z serii koncertów