Procedury dla Oddziału Przedszkolnego

Poniżej znajdą Państwo procedury obowiązujące obecnie w szkole:

Dobrowolna kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna

KIauzula informacyjna ZSP w Rogowie Sobóckim – COVID-19

Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem

Zgoda na mierzenie temperatury