Mały Miś i Prawa Dziecka moduł 5

Przedszkolaki w ramach realizacji Ogólnopolskiego projektu Anety Konefał „Mały Miś w świecie wielkiej literatury w  30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka wzięły udział w listopadzie, w cyklu zajęć na temat praw dziecka. Wspólnie przygotowaliśmy gazetkę a chętne dzieci wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ten dywan ma moc” nt. praw dziecka do wiersza Doroty Kluski „Prawa dziecka”. W Dniu Tolerancji rozmawialiśmy o tym, że „Każdy z nas jest inny ale każdy z nas jest ważny”, każde dziecko ma swoje prawa. Zaliczony moduł po weryfikacji został potwierdzony Zaświadczeniem. Zapraszamy do Galerii zdjęć.

Barbara Pluta