Debata 13 XI 2019r. w UMiG Sobótka

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

            Szkoła to nie tylko nauka. Szkoła to wyzwania, nowe projekty i pomoc potrzebującym, współpraca z różnymi instytucjami. Tego typu działalność wymaga zaangażowania, poświęcenia czasu i sporej rezerwy energii. Od lat uczniowie naszej szkoły podejmują się dodatkowych zadań na rzecz szkoły, ekologii, wspierania słabszych, ale dopiero w tym roku szkolnym mogli zaprezentować szerszemu gronu swoje dokonania. Jak trudnym jest to zadaniem, mogła się przekonać grupa dziewięciu osób z klas: VI, VII i VIII, które w imieniu całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim. Dn. 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na których delegacje wszystkich publicznych szkół gminy zaprezentowały swój udział w życiu lokalnej społeczności. Na to wyjątkowe spotkanie szkoły zostały zaproszone przez przewodniczącą KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  p. Irenę Gajewską. Mimo krótkiego czasu na przygotowanie wystąpienia, nasza reprezentacja była najliczniejsza i świadomie przedstawiła założenia działalności uczniowskiej uprzednio opracowując jej założenia wspólnie z polonistą p. K. Gajewską po zajęciach szkolnych.  W efekcie powstała tabela, zawierająca wytyczne do wystąpienia publicznego.

Obszar działania

Wypowiedzi rozbudowano o działalność realizowaną w ramach harcerstwa, którą wygłosiła uczennica 7 klasy. Na szczególną uwagę zasługuje postawa naszych uczniów: samodzielność, współpraca, odpowiedzialne podejście do zadania i wysoka kultura żywego słowa. Bardzo budującą chwilą dla naszej szkoły,  pani Dyrektor, nauczycieli i obecnych rodziców była świadoma i wyczerpująca odpowiedź naszej uczennicy, która jako jedyna z zaproszonych nastolatków, umiała  wyjaśnić złożoność pracy na rzecz lokalnej społeczności, określić jej charakter i rolę jaką odgrywa w życiu każdego z zaangażowanych w nią młodych.

Zaproszenie na pracę komisji było preludium do dalszej współpracy młodzieży z gminy Sobótka i samorządowców. W przyszłości spotkania mają mieć charakter cykliczny, służyć pogłębieniu wiedzy o potrzebach środowiska i pomysłach na realizację. Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Dyrektor Marioli Pilichowskiej, Opiekuna Samorządu p. Barbary Tarki i p. Karoliny Gajewskiej za przygotowanie i wspieranie uczniów w pełnym wyzwań wystąpieniu. Dziękuję również rodzicom, bez których to przedsięwzięcie nie mogłoby mieć miejsca, doceniamy Państwa ogromny wkład w wychowanie swych dzieci.