Organizacja dnia – piątek 18 X

Informujemy o zmienionej organizacji dnia 18 października (piątek). Ze względu na organizację Dnia Edukacji Narodowej, jest to dzień bez zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Harmonogram dnia 18 X:

8:00 – 8:45 – zajęcia z wychowawcami / opiekunami,

9:00 – 10:35 – uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pasowanie kl.1, przedstawienie szkolnego koła teatralnego,

10:50 – 12:00 – zajęcia z wychowawcami / opiekunami.

Uczniowie kończą w tym dniu zajęcia o godz.12:00.