Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dnia 17 września 2019 r. minęło 80 lat od wkroczenia wrogich wojsk sowieckich na terytorium Polski. Ten dzień przeważył nad losem kompanii wrześniowej, która ostatecznie zakończyła się dla naszego narodu dn. 6 października 1939r. klęską. Chcąc upamiętnić bohaterów tamtych trudnych dni, tych którzy walczyli w obronie terytorium RP, jak i tych, którzy poświęcili za wolnośc życie uczniowie najstarszych klas wraz z nauczycielem historii p. T. Traczyński i polonistą p. K. Gajewską przygotowali krótki apel, w trakcie którego uczczono poległych minutą ciszy. Spotkanie rozpoczęła klasa 6, która przedstawiła interpretację wiersz K.I. Gałczyńskiego pt. ,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, kolejno głos zabrali uczniowie kl. 8. Zapoznali uczniów z rysem historycznym II wojny światowej, mogliśmy również usłyszeć oryginalne komunikaty radiowe z września 1939. Apel uhonorowały harcerki z 10 Drużyny Harcerek Leśnych ,,Szlak”. Scenografię spotkania tworzyły plakaty antywojenne uczniów klas 6- 8 oraz wrzosy uczniów kl. 5-8, które stworzyły na tę szczególną chwilę prawdziwe wrzosowisko.

Karolina Gajewska