Rekrutacja 2019

Rekrutacja 2019  do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców i uczniów:

Rekrutacja 2019 list Kuratora